Home

Alkoholservering tillstånd

Alkohollag (2010:1622) Svensk författningssamling 2010

Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap. Tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning eller konsert får meddelas utan krav på matservering. Det ställs inte heller krav på matservering vid provsmakning enligt 6 eller 7 § Välj tillstånd som du vill ansöka eller anmäla ändring om: Ansök om nytt serveringstillstånd för alkohol. Ansök om tillfällig servering av alkohol. Ändra i ett gällande tillstånd för alkoholservering - tillfälligt eller stadigvarande. Bifoga dokument. Till din ansökan eller anmälan ska du i många fall bifoga ett flertal dokument om alkoholservering till slutet sällskap När behövs tillstånd? Enligt alkohollagen får man inte sälja alkohol utan att ha tillstånd med ett undantag. Serveringstillstånd krävs inte för försäljning som 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad fö alkoholservering får inte bedrivas före klockan 11.00 [1] restaurangen måste även servera mat för att få servera alkohol [2] alkoholservering får inte ske till personer under 18 år [3] De flesta tillstånd tillåter servering klockan 11.00-01.00, men undantag förekommer Tillstånd för provsmakning. Ansökan om provsmakning för partihandlare och tillverkare. Tillsyn. Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår och som ett särskilt skydd för ungdomen finns åldersgränsen 18 år

Hos den Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ansöker du om serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap i kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Hedemora, Säter och Gagnef. ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) betjänar de sju kommunerna och har sitt säte i Falun Vem har tillstånd för att servera alkohol i Lund? Här kan du söka bland restauranger, pubar, lunchställen, nattklubbar, studentnationer med fler som har tillstånd att servera alkohol. Sök i restaurangregistret Tyck till. Här kan du lämna synpunkter på socialförvaltningen och våra verksamheter För att få sälja och servera alkohol behöver du tillstånd. I Göteborg, Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv, Tjörn, Stenungsund och Öckerö är det tillståndsenheten i Göteborg som utreder. Här kan du ansöka om serveringstillstånd och anmäla förändringar i din verksamhet. Du hittar också information om alkoholservering

En redovisningsenhet som bedriver tillståndspliktig verksamhet behöver tillstånd för att utöva sin verksamhet och står under tillsyn av en myndighet vilket innebär utgifter för tillståndsavgifter och tillsynsavgifter Ett stadigvarande tillstånd gäller tillsvidare, så länge som verksamheten följer lagar och regler för alkoholservering och det inte sker några större förändringar av verksamheten. Tre typer av serveringstillstånd. Det finns tre olika typer av stadigvarande serveringstillstånd. Tillstånd för servering till allmänhete Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang för att du ska få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Här får du information om hur du söker serveringstillstånd i Österåkers kommun

Det som krävs för att få tillstånd Lämplighet. För att få tillstånd till alkoholservering måste du uppfylla vissa krav på lämplighet. Om ansökan gäller ett företag eller förening görs dessutom en bedömning av de personer som har betydande inflytande i företaget/föreningen alkoholservering och andra informationsmöten med branschen. I samarbete med andra myndigheter arbetar kommunen för att sprida kunskap om hur alkohollagen kan Tillståndet kan också återkallas om erinran och/eller varning meddelats tidigare och ingen förbättring gjorts Alkoholservering får inte ske i samband med evenemang där stor del av publiken är under 18 år. Kassaapparat ska vara godkänd. Kvitto ges till varje kund. 13. Övriga tillfälliga tillstånd. Avser exempelvis mindre ändringar av tillfälliga bardiskar Uddevalla kommun har, förutom beslut om tillstånd, även ansvar för uppföljning och kontroll av servering av alkohol. Kommunen tar för detta ut en avgift. Du kan ta del av vilka regler och vilka kostnader som gäller för att få servera alkohol genom att läsa kommunens riktlinjer

Ansök om tillstånd för alkoholservering - Stockholms sta

 1. Du behöver tillstånd för att anordna en offentlig tillställning, som en marknad, stadsfest eller mässa
 2. Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Stadigvarande tillstånd till allmänheten (tidigare permanent tillstånd) Serveringstillstånd för uteservering; Tillfälligt tillstånd för allmänheten; Serveringstillstånd för slutet sällska
 3. Tillstånd för servering till slutet sällskap kan ges för alkoholservering i förening, företag eller annat slutet sällskap. För alkoholservering till slutet sällskap gäller enligt lagen bland annat lägre krav på kök än vid servering till allmänheten
 4. Alkoholservering. För att få servera starköl, vin eller sprit behövs enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller för ett stadigvarande tillstånd på till exempel en restaurang
 5. Alkoholservering För att få servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd. Särskilda bestämmelser gäller för detaljhandel och servering av folköl
 6. Tillfälliga tillstånd allmänheten. Tillfälligt tillstånd för ideella föreningar 1 dag, 500 kronor. Tillfälligt tillstånd 1 dag, 3 000 kronor. Tillfälligt tillstånd 2 - 4 dagar i följd, 6 000 kronor. Tillfälligt tillstånd 5 dagar eller fler i följd, 7 500 kronor. Provsmakningstillstånd för partihandlare (8 kap. 6 § 2p. AL), 3.
 7. Under sommaren väljer många restauranger att ha en uteservering. För att ha en uteservering kan det krävas flera olika tillstånd. Först och främst måste du ansöka om att få ställa dina möbler på offentlig plats. Detta gör du hos polismyndigheten. Om du sedan vill lägga golv eller glasa in din uteservering måste du ansöka om

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska från och med den 1 januari 2011 göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen, 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622). Folkhälsomyndigheten har tagit fram denna kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs. För dig som ska skriva prove Alkoholservering. Översikt - Steg 1 av 4 1. Ansök om serveringstillstånd; 2. Det krävs tillstånd från kommunen för att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mot betalning. Här gör du din ansökan: Ansök om serveringstillstånd via e-tjänst eller blankett Ansök om tillstånd för alkoholservering. Din ansökan kan gälla olika typer av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd, eller utökningar av befintligt tillstånd, till exempel uteservering eller förlängt öppethållande. Här kan du som redan har ett serveringstillstånd anmäla förändringar

Du behöver tillstånd för tillfällig alkoholservering till allmänheten om du vid ett enstaka tillfälle vill servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat, till exempel i samband med mässor eller festivaler Du som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs. Du kan även ta del av studiematerial för alkohollagen innan du ska göra kunskapsprovet Tillfällig alkoholservering och slutna sällskap. Tillstånd för alkoholservering kan ges för en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer, till exempel en förening eller sammanslutning. Arrangemanget får inte vara öppet för nya gäster under pågående tillställning För att få servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du serveringstillstånd. Detsamma gäller som huvudregel också för servering till slutet sällskap. Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang

 1. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tillsvidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering. Kommunen ansvarar för tillstånd, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt alkohollagen. Tillstånd kan ges om den sökande uppfyller kraven i lagen
 2. Man talar om ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING, vilket innebär att du ska känna ett ansvar när du serverar någon, eller några, personer alkohol på din restaurang. Kunskapsprovet hos kommunen . Har du aldrig tidigare haft ett tillstånd till att servera alkohol måste du genomgå ett prov hos din kommun, ett s.k. KUNSKAPSPROV
 3. ska alkoholrelaterade skador och nöjesrelaterad våldsbrottslighet genom att inte servera alkohol till personer under 18 år samt till märkbart berusade personer

Utskänkningstillstånd - Wikipedi

Servering och försäljning av alkohol - Hallsbergs kommu

Tillfälligt tillstånd till alkoholservering i slutet sällskap kan meddelas till föreningar, företag eller liknande. Tillståndet kan endast omfatta en dag i taget och det kan meddelas till samma arrangör vid högst 12 tillfällen under ett år. En förening ska ha ett annat gemensamt intresse än det aktuella arrangemanget Alkoholservering Det krävs tillstånd från kommunen för att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mot betalning. Här ansöker du om serveringstillstånd

Bygg- och miljönämnden - Gislaved

Serveringstillstånd, Alkohol - Startsid

 1. Riktlinjer för tillstånd och tillsyn vid alkoholservering grundar sig i den nya Alkohollagen (2010:1622). Syftet med Riktlinjer för tillstånd och tillsyn vid alkoholservering är att dels informera allmänheten om hur just denna kommun anpassat sina riktlinjer efter de lokala behoven, del
 2. Tillstånd krävs vid varje form av servering av spritdrycker, vin, starköl, Under hösten är det utbildning i ansvarsfull alkoholservering, utbildningen riktar sig till serveringspersonal, krögare, ordningsvakter, entrévärdar med flera. Utbildningsdagar är 9 och 23 november
 3. Alkoholservering tillfälligt tillstånd För att få sälja alkohol under en kväll måste du ha ett tillfälligt serveringstillstånd. Det finns två olika tillfälliga serveringstillstånd: tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap och tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten. Om du är osäker på vilken ty
 4. Ansvarsfull alkoholservering . Kungsbacka kommun samverkar med Polisen och krogbranschen inom ansvarsfull alkoholservering för att skapa en säkrare, tryggare och trevligare restaurangmiljö. Läs mer på Länstyrelsens webbsida. En del i samverkan är att kommunen arrangerar utbildning för krögare, serveringspersonal och ordningsvakter
 5. Nyheter om tillstånd och regler - försäljning, livsmedel och . 10 november 2020 Distansvärdar och sänkt parkeringsavgift. Uppsala kommun inför flera nya åtgärder för att mildra effekterna av coronarestriktionerna för det lokala näringslivet

Alkoholtillstånd, serveringstillstånd, alkohol, tillstånd

För att få servera spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker samt starköl mot ersättning krävs serveringstillstånd. På Gotland finns cirka 245 verksamheter som har ett stadigvarande serveringstillstånd Härnösands kommun samordnar tillsynen av livsmedelskontroll och alkoholservering. Ansvaret för tillstånd och tillsyn över alkoholförsäljning, tobaksförsäljning, detaljhandel med öl samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel flyttas från socialnämnden till samhällsnämnden Tillfälligt tillstånd, allmänheten, dag 1. 3 216 kr. Dag 2-5. 4 304 kr. Säsong. 5 392 kr. Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, ett tillfälle. 851 kr. Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, upp till sex tillfällen. 1 703 kr. Tillfälligt utökad serveringstid och eller utökad serveringsyta. 851 kr. Pausservering. (För offentlig platsmark krävs tillstånd från Polismyndigheten för att få disponera marken). Servering. Enligt alkohollagen får alkoholservering inte medföra olägenheter avseende ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa

ett varierat matutbud ska erbjudas samtidigt med alkoholserveringen. Uteservering. Du som vill servera alkohol på din uteservering i anknytning till exempelvis en restaurang behöver tillstånd för denna. Tillståndet gäller tillsvidare - du behöver alltså inte ansöka på nytt varje år då du öppnar upp din uteservering Riktlinjer för alkoholservering i Varbergs kommun (pdf, 829.6 kB) Utbildning i ansvarsfull alkoholservering Kommun, polis, krögare och ordningsvakt samverkar i ett nätverk som varje år erbjuder utbildning i ansvarsfull alkoholservering för krögare och övrig personal som serverar alkoholdrycker eller på annat sätt ansvarar för ordning, nykterhet och säkerhet på serveringsstället tillfälliga tillstånd avseende alkoholservering till allmänheten och slutna sällskap försäljning av folköl/tobak Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad : 2020-02-1 Här kan du läsa om vilka riktlinjer som gäller för serveringstillstånd i Östersunds kommun. Riktlinjerna fastställdes av Kommunfullmäktige 1995 och har sedan reviderats flera gånger, det senaste tillfället är 22 oktober 2020. Riktlinjer för serveringtillstånd för att skrivas ut finns hä Kunskapsprov för alkoholservering. Om du ansöker om ett tillstånd för servering eller för provsmakning av alkoholdrycker ska du genomföra ett kunskapsprov. Det står inskrivet i alkohollagen från 1 januari 2011, 8 kap 12 §

prövoår. Tillstånd villkoras, förutom villkoret om utbildning inom ansvarfull alkoholservering enligt punkt 2, med att innehavaren ska ha danstillstånd enligt ordningslagen amt en skriftligt antagen policy för verksamheten beträffande alkohol/droger. Om prövotiden löper utan problem omvandlas det till tillstånd fram till klockan 03.00 Ansökan om tillstånd - Serveringstillstånd för restaurang/ägarskifte Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering Läs mer i broschyren Att servera alkoholdrycker - ansvarsfull alkoholservering. Utbildning i ansvarsfull alkoholservering 2020 är inställd p g a covid -19. Varje år anordnas en utbildning i ansvarsfull alkoholservering för dig som är krögare, serveringspersonal eller ordningsvakt inom restaurangrörelsen

tillstånd för alkoholservering föreligger är detta inte tillåtet, enligt 6 kap. 8 § AL respektive 6 kap. 9 § AL (det så kallade förvarings- och förtäringsförbudet). Som framgår ovan är det förvaltningens uppfattning att alkoholservering via roomservice inte är definierat och reglerat i alkohollagen, men det existera Utbildningar inom ansvarsfull alkoholservering. Respektive kommun i Halland erbjuder utbildningar för dig som arbetar inom restaurangbranschen. Du kan bidra till att skapa en god krogmiljö och en alkoholservering som sker med ansvar och medvetenhet. Klicka på din kommun för att se aktuella utbildningstillfällen och anmälan. Kungsbacka. Vid tillfällig alkoholservering är kraven på lokal och matutbud något lägre. Din ansökan kan avslås av alkoholpolitiska skäl även om övriga krav är uppfyllda. Riktlinjer för alkoholservering i Varbergs kommun (pdf, 829.6 kB

Kommunerna i länet kan få råd och information från Länsstyrelsen i frågor som rör alkohol och tobak. Länsstyrelserna har också ett regionalt tillsynsansvar. Kommunerna ansvarar för tillstånd och tillsyn över verksamheter. Ansvaret utökas i och med den nya lagen om tobak och liknande produkter som börjar gälla den 1 juli 2019 Ansvarsfull alkoholservering - AAS-utbildning Strängnäs kommun erbjuder 2 dagars utbildningar i enlighet med metoden AAS. Folkhälsomyndigheten står bakom utbildningen och den riktar sig till dig som restaurangägare och till dig som arbetar inom restaurangbranschen Tillstånd och tillsyn för receptfria läkemedel Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2019-06-17 § 93 Giltighetstid 2019-07-01 - tills vidare Dokumentansvarig Alkoholhandläggaren TAXA FÖR alkoholservering, tobaks- och folkölförsäljning samt viss Alkoholservering bör i allmänhet inte ske i idrotts­anläggningar. Restriktiv bedömning av tillstånd för servering av spritdrycker till slutna sällskap när sökanden är en förening eller privatperson på grund av att dessa oftast har mindre erfarenhet av servering

Serveringstillstånd för alkohol - Företagare - Göteborgs Sta

Ansvarsfull alkoholservering Välkommen till kursen Ansvarfull alkoholservering. Den här två dagars kursen riktar sig till dig som arbetar på restaurang. Du kan bidra till att skapa en god krogmiljö och en alkoholservering som sker med ansvar och medvetenhet Stadigvarande tillstånd: Tillstånden kan omfatta servering till allmänheten, slutna sällskap och servering i inrikes trafik på fartyg. Cateringtillstånd: Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen I alkohollagen ställs många och tydliga krav på den som söker tillstånd för alkoholservering. Det är du som måste visa att du och ditt bolag är lämpliga att ha hand om servering av alkohol. Lämplig i det här fallet innebär bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och at

Bokföra tillsynsavgifter och tillståndsavgifter (bokföring

 1. ska det restaurangrelaterade våldet. Det görs genom att arbeta för att
 2. Tillstånd alkoholservering. Ska du servera alkohol på uteserveringen så behöver du utskänkningstillstånd. Även om du redan har tillstånd för din restaurang så måste du ha ett till för just uteserveringen. Det tillståndet behöver du bara söka en gång
 3. Alkoholserveringen ska ingå i något evenemang, som i sig är seriöst. Återhållsamhet ska gäl- la vid ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang. Endast evenemang som huvudsakligen vänder sig till publik över 20 år ska erhålla tillstånd
 4. Eftersom alkoholservering medför ett stort ansvar, ställs också höga krav på det företag som söker tillståndet och på de personer som företräder företaget. Tillståndsverksamheten utreder bland annat sökandens ekonomi och om någon företrädare är misstänkt för, eller dömd, för brott
 5. Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. När du har fått ditt serveringstillstånd behöver du följa lagar och regler som gäller. Tillståndet kan också tas tillbaka om tillståndshavaren brutit mot lagen på ett sådant sätt att en varning inte är tillräcklig
 6. Även alkoholservering vid catering för slutna sällskap, provsmakning och trafikservering (exempelvis servering på fartyg eller tåg) kräver tillstånd. Serveringstillstånd krävs inte om serveringen är av privat karaktär oc

Serveringstillstånd - för dig som vill söka - Uppsala kommu

2 RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING (SERVERINGSTILLSTÅND) PROGRAM . Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten. POLICY . Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för . Vad som gäller för att få tillstånd till uteservering. Bidra till att endast seriösa entreprenörer erhåller tillstånd. Tydliggöra sambandet mellan matservering och alkoholservering. Se till att den som söker tillstånd ska få ett professionellt och tydligt bemötande. Verka för fler alkoholfria ungdomsmiljöer och ungdomsarrangemang Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering: till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap; året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd) en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt tillstånd) Då behövs inte serveringstillstån Serveringstillstånd. Servering av spritdrycker, vin och starköl får endast ske om tillstånd har meddelats enligt alkohollagen. Detta gäller varje form av alkoholservering mot ersättning Riktlinjer och avgifter för alkoholservering, detaljhandel öl klass II, tobak och nikotinläkemedel 2.6 Provsmakning Tillstånd att anordna provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåte

Serveringstillstånd - Österåkers kommu

 1. Alkoholservering till slutet sällskap. Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av delat intresse. Det kan vara till exempel en förening. Tillfällig alkoholservering. Om du ska servera alkohol vid endast ett tillfälle kan du söka tillstånd för tillfällig alkoholservering
 2. Tillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap; exempelvis en förening eller i en festvåning. Tillståndet kan vara permanent eller tillfälligt. Ansökan måste också göras när ett beviljat tillstånd ska ändras vad gäller tid, serveringsyta, ägare etc
 3. Läs mer om alkoholservering på särskilda boenden i dokumentet Alkoholservering på särskilda boenden som du finner under Relaterad information - Dokument. Tillståndsenheten i samverkan TiS. Alla ärenden som rör serveringstillstånd i Mariestads kommun handläggs av Tillståndsenheten i samverkan TiS, i Lidköpings kommun
 4. Alkoholserveringen ska vara en del i serveringen av en måltid, bestående av lagad mat. Serveringen ska påbörjas vid en i förväg bestämd tid, i enlighet med tillståndet Ansök om tillstånd för alkoholservering. När du har fått tillstånd för att sälja alkohol är det viktigt att du följer de regler och krav som gäller
Uppsala kommun – Uppsala

Serveringstillstånd för alkohol — Ulricehamns kommu

Ansvarsfull alkoholservering är från början ett initiativ från Stockholms stad. Det är forskningsbaserat utbildningsmaterial för krogpersonal som syftar till att minska våld. Kurs i Ansvarsfull alkoholservering Det finns många kurser i ansvarsfull alkoholservering. Det kan vara kurser från kommun, säkerhetspersonal eller online Tillstånd och taxor för nyttjande av offentlig plats. Gatupratare. Uteservering. Torghandel. Streetfood. Fördjupning. Fakta, statistik och kartor. Kartor och GIS. Projekt och samarbeten. Forskningsprojekt. Projekt inom näringsliv och arbete. Projekt inom samhälle. Så arbetar vi med Tänk på att det är skillnad på om du vill ha ett tillfälligt tillstånd för att servera alkohol vid ett enstaka tillfälle och på ett stadigvarande tillstånd. Här kan du läsa mer om stadigvarande serveringstillstånd. Detta menas med slutet sällskap. Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som är kända i förväg

En annorlunda pizzeria - KulturKompott

Utbildning om ansvarsfull alkoholservering Med anledning av coronaviruset är vi tyvärr tvungna att ställa in utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering den 4 och den 11 maj 2020. Så fort omständigheterna tillåter kommer vi att informera om nytt datum för utbildningen beviljats tillstånd att servera alkohol. Som en del i kommunens arbete med serveringstillstånd och tillsyn erbjuds rådgivning inför ansökan om tillstånd och under dess löptid samt även utbildningar i ansvarsfull alkoholservering. För Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors Ordförande Göran Pettersson (S Alkoholservering ska ingå i ett seriöst sammanhang. För att få och behålla ett serveringstillstånd ska den sökande kunna visa, med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden, att hon eller han är lämplig att utöva verksamheten. Den som söker ett tillstånd ska också visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens. 2 Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering..... 5 2.1 Riktlinjer vid ansökan Gällande tillstånd ska inges till tillståndsenheten. 2.1.1 Handläggningstider Enligt 5 § alkoholförordningen (2010:1636) ska en kommun fatta beslut i ett ärende. Tillfälliga tillstånd för alkoholservering för slutna sällskap kan beviljas för högst tolv gånger per år. Efter två år är det inte längre fråga om tillfällig servering o ch då krävs stadigvarande tillstånd

Olika typer av serveringstillstånd - Götene kommu

ALKOHOLSERVERING 2018-2022 De kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd är till för att skapa förutsägbarhet för sökande om en etablering som planeras kan ges tillstånd. Riktlinjerna ska också verka för en likabehandling inom kommunen, gällande ansökningar om serveringstillstånd För servering av folköl krävs inte något tillstånd. Alkoholservering på särskilda boenden. Regeringen anser att med särskilda boenden ska avses sådana boenden för äldre människor som regleras i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL,. Tillfällig alkoholservering till allmänheten. Uteservering. Slutet sällskap. Detaljhandel och servering av folköl. Om du inte är nöjd med beslutet. vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd. Särskilda bestämmelser gäller för detaljhandel och servering av folköl efteråt när tillstånd har meddelats. Riktlinjerna går att anpassa med syfte att ge en bättre förstå-else för alkohollagen och dess tillämpning. 1. Tillstånd kräver lämplighet För att få och inneha ett tillstånd för alkoholservering krävs följande: • Lämpliga personliga och ekonomiska förhållande Tillfälliga tillstånd för alkoholservering för slutna sällskap kan beviljas för högst tolv gånger per år. Efter två år är det inte längre fråga om tillfällig servering och då krävs stadigvarande tillstånd

- Catering-firmor får servera alkohol tillsammans med mat vid privata tillställningar, femtio-årskalas till exempel. Restaurangen det gäller har tillstånd att servera alkohol, men de måste hela tiden ha kontroll över serveringen, så att de som dricker inte blir berusade och att alkoholen inte lämnas över till någon under 18 år, säger Pia Rönn Johansson, Strateg social. Regeringsbeslutet klart om alkoholservering Publicerad onsdag, 18 november 2020, 15:49 av Redaktionen . I dag kom regeringens officiella meddelande om alkoholförsäljningen under pandemin. All annan kopiering utan tillstånd av redaktionen är förbjuden

Ansökan tillstånd för alkoholservering slutet - Hallstahamma Tillståndet gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering. Tillstånd för catering eller festvåning Även tillstånd för catering eller festvåningar kallas stadigvarande tillstånd och du söker på samma sätt som för restauranger

Ansvarsfull alkoholservering. Det är viktigt att all din personal har kunskaper inom området. Din personal bör därför gå utbildningen Ansvarsfull alkoholservering. Du behöver däremot inte söka tillstånd för att servera alkoholdrycker i ett slutet sällskap om serveringen uppfyller. När yttrandena kommit in och utredningen är färdig lämnar handläggaren över tjänsteskrivelsen till socialnämnden, som fattar beslut i ärendet. Socialnämnden kan besluta att ett tillstånd ska förenas med villkor, t.ex. bordsservering, utbildning av personalen i ansvarsfull alkoholservering eller förordnade ordningsvakter meddelar tillstånd också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. Villkor kan endast meddelas vid beslut om tillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av ett gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid, och utökning av serveringslokal eller annat serveringsutrymme

Serveringstillstånd alkohol - Uddevalla kommu

Här hittar du avgifter för tillstånd för alkoholservering, tillsynsavgifter med mera. Avgifterna indexregleras årligen i enlighet med prisbasbelopp för det aktuella året. Tillståndsavgifter för alkoholservering. Avgiften för att du ska få servera alkohol ska betalas i samband med att du skickar in din ansökan ske om tillstånd enligt alkohollagen har meddelats. Med detta menas att varje form av alkoholservering mot ersättning/betalning kräver ett serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd avser alltid försäljning av alkoholdryck för förtäring på ett bestämt ställe Riktlinjen om att inte bevilja servering av sprit vid tillfälliga tillstånd har tagits bort. Serveringstillstånd för tillfälliga arrangemang riktade till allmänheten omfattar numera serveringstillstånd för cider, starköl och vin samt sprit. Helsingborgs stads riktlinjer för alkoholservering (Pdf) Sollentuna kommun har inte kurser i Ansvarsfull Alkoholservering i egen regi. Vi hänvisar till de utbildningar som Stockholms stad håller: Kurser i Ansvarsfull Alkoholservering. Ny ägare söker nytt tillstånd. Om det sker förändringar i bolaget, exempelvis nya ägare eller ändrad bolagsform ska serveringstillståndet sökas på nytt

Restaurangverksamhet med alkoholservering. Servering av alkohol till slutna sällskap som föreningar eller företag i festvåningar eller klubblokaler. Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd full Alkoholservering. Utbildningen ger de som arbetar inom restaurangbranschen en möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Undantag från att behöva serveringstillstånd För att få sälja alkohol till konsument, under förutsättning att försäljningen sker för förtäring på stället, det vill säga alkoholservering, krävs tillstånd

Utbildningar i ansvarsfull alkoholservering och narkotika på krogen Tillståndsenheten erbjuder varje höst och vår utbildningar i ansvarsfull alkoholservering och om narkotika på krogen. Utbildningarna är gratis för krögare och deras personal i Malmö och vänder sig främst till restaurangpersonal, men även till ordningsvakter och entrévärdar Alkohollag (2010:1622) trädde i kraft 1 januari 2011 forts. nu i nya lagen 2011: rums-servering på hotell tillåts, möjlighet för flera tillståndshavare införs få tillstånd utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme, krav på köksutrustning och matutbud tydliggörs, kunskapsprov i alkohollagen införs. mm. 2 Tanums kommuns riktlinjer för alkoholservering. Om inga allvarliga brister kunnat konstateras under prövotiden, meddelas tillstånd om permanent utökning av serveringstiden till klockan 11.00 - 03.00 för fredagar och lördagar samt vardag innan storhelg i samband med att prövotiden utgår Du behöver tillstånd för tillfällig alkoholservering till allmänheten om du vid ett enstaka tillfälle vill servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, t.ex. i samband med mässor, festivaler etc

Strippklubb ska öppna i Malmö - SydsvenskanCafé i Gamla Stan - Nextor

För att få servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Dela Alvesta kommun är tillsammans med Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd och Växjö en gemensam organisation i handläggning av ärenden avseende alkoholservering och tillsyn enligt alkohollagen alkoholservering Sida 7(18) Miljönämnden 2020-04-29 Riktlinje Remissförfrågningar avseende stadigvarande serveringstillstånd eller tillfälliga tillstånd till allmänheten skickas alltid till polisen. Remisser skickas även vanligtvis till räddningstjänsten, skatteverket och kronofogden. Handläggarna i Nyköping Observera att ansökan om tillstånd till tillfällig alkoholservering i samband med idrottsevenemang eller arrangemang riktade till en ungdomlig publik bedöms med stor återhållsamhet. Högst 12 tillfällen/år. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet Enligt alkohollagen har kommunerna ansvar för både för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet när det gäller alkoholservering. Kriterier/riktlinjer för tillstånd. För att kunna erhålla serveringstillstånd i Svalövs kommun fordras att lagens krav uppfylls Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering. Blankett. Dela sidan. Dela sida på Facebook; Dela sida på Twitter; Dela sida på LinkedIn; Dela sida via e-post; Senast uppdaterad 5 augusti 2020. Kontakt. Medborgarservice; Öppettider: 07:45 - 16:30; Telefon: 0620 - 68 20 00

 • World animal protection shop.
 • Serie b spelschema.
 • Vår på saltkråkan.
 • 205/55 r16 blocket.
 • Scandic tyskland.
 • Bäcktjärn torsby.
 • Fotos für email verkleinern.
 • Private training online resultat.
 • Biltema karlstad öppettider.
 • Webhallen arduino.
 • Guns and roses album.
 • Hotslogs samuro.
 • Konnektiva adverb.
 • Allianz sverige försäkring.
 • Köpa färdiga tarteletter.
 • Kumla bostäder förtur.
 • Dörrbeslag innerdörr.
 • Meca bildelar jönköping.
 • Ddb wikipedia.
 • Enkel kall sås till lax.
 • Rectus femoris smärta.
 • Kajsa bergqvist vin systembolaget.
 • Svt chef säger upp sig namn.
 • Samband historia plus utgivningsår.
 • Ssb stadtbahnfahrer gehalt.
 • Luvata finspång.
 • Tvärbana älvsjö.
 • Traumfrau gesucht dennis.
 • Nacl m.
 • Tång mat.
 • Teater i uppsala.
 • Halloween party ingolstadt.
 • Amazon werne.
 • 13 års fest tips.
 • Bugg knivsta.
 • 5 karat diamant preis.
 • Kinderfilme stream kostenlos.
 • Cessation d'inscription volontaire pole emploi.
 • Hirs protein.
 • Wann muss ein gemeinnütziger verein eine steuererklärung abgeben.
 • Beckholmen.